VEG "Het Woord des Levens"


VISIE
 

VEG "Het Woord des Levens" stelt er een eer in om Hem welgevallig te zijn. 
(2 Kor. 5:9) Wij geloven dat de Gemeente een gemeenschap van gelovigen is, 
met een goddelijke roeping waar Geloof, Hoop en Liefde de belangrijke pilaren zijn.

Zo is onze visie gebaseerd op de grote opdracht - Mat. 28 : 19-20 en het grote gebod - Mat. 22:37-39, die de Heer Jezus Christus aan Zijn gemeente heeft opgedragen.


De functies van de Gemeente:

1. “Gaat dan henen” : Evangelisatie

2. “Doopt hen” : Gemeenschap

3. “Leert hen” : Discipelschap

4. “Uw God liefhebben” : Aanbidding

5. “Uw naaste liefhebben” : Bediening

Het doel van de Gemeente:

1. Evangelieverkondiging : Evangelisatie

2. Diaconale en Pastorale zorg : Gemeenschap

3. Toerusting en Vorming : Discipelschap

4. God gezamenlijk te aanbidden en prijzen : Aanbidding

5. Priesterschap en Rentmeesterschap : Bediening


Welkom|Geloof|Bestuur|Agenda|Testimonia|Foto's|Home
 
©
2004. VEG "Het Woord des Levens"
All Rights Reserved.