VEG "Het Woord des Levens"


TESTIMONIA
 

Omdat wij in een God geloven die bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wat wij kunnen bidden of  beseffen (Efe. 3:20) en dat Hij, de God des vredes, ons geheel en al, en geheel ons geest, ziel en lichaam heilige (1 Tess. 5:23), willen wij Hem verhogen door te vertellen van wat Hij voor ons doet. 

Christelijke Getuigenissen  (NL)

Encouraging Testimonies (UK)

 Welkom|Geloof|Visie|Bestuur|Agenda|Foto's|Contact|Home
 
©
2004. VEG "Het Woord des Levens"
All Rights Reserved.